Повеќе за нас

За нас

Фирмата Компјунет Инженеринг започна со работа во 1999 година. Во изминатиот период фирмата значително ја зголеми дејноста преку зголемување на палетата на производи и услуги од областа на Информационата технологија, Телекомуникациите, Автоматиката, Хидрауликата и Електротехника. Преку следење и проучување на најновите технолошки достигнувања настојување да обезбедиме ефикасна Информациона и Телекомуникациска подршка за нашите клиенти.

Компјунет Инженеринг е генерален дистрибутер за ВАГО (WAGO), Шнајдер Електрик (Schneider Electric), Екстеч (Extech), Хидак(Hydac) и МДТ (MDT technologies) во Македонија.

Контакт

1

Телефонски броеви:

02/5211200
02/2461108

2

Мобилни броеви:

075/446-395
076/468017
078/238496

4

Каде се наоѓаме?

ул.23ти Октомври 1А-3/9
Скопје, Македонија